Finans Yönetimi

ProMeta ERP’den kayıtlarda takibi gereken teminat mektupları, fatura, diğer kıymetli evrak ve belgelerin miktarı (TL ve Döviz olarak), giriş- çıkış tarihi vb. bilgilerin takibi yapılabilir.

ProMeta ERP’den kayıtlarda takibi gereken teminat mektupları, fatura, diğer kıymetli evrak ve belgelerin miktarı (TL ve Döviz olarak), giriş- çıkış tarihi vb. bilgilerin takibi yapılabilir.