ProMeta ile kaynaklarınızı tek noktadan yönetin!

ProMeta ERP

İş süreçlerini çok daha kolay, pratik, uygun maliyetli ve etkin bir şekilde yönetmeyi sağlayan ProMeta ERP programı, kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece işletmenin tamamında karmaşık iş süreçleri kurumsal kaynak planlama sayesinde sadeleşiyor ve iyileştiriliyor.

external
external

Finans Yönetimi

Nakit akışınızı, banka süreçlerinizi, bütçenizi ve proje maliyetlerinizi daha verimli yönetin. Farklı para birimlerini, döviz kurlarını, gerçek zamanlı raporları anında oluşturun. Doğru öngörüler elde etmek ve akıllı finansal kararlar almak için.

Bütçe Yönetimi

Bütçe planlarınız ile finansal geleceğinize yön verin.

İlgili birimler (satış, personel, satın alma vb.) bir sonraki yılın hedeflerini ProMeta ERP’ye girilir ve harcama yapılacak bütçe kalemlerinin kontrolü ve takibi ilgili birimlerce yapılır. İşletmenin birimleri bazında ya da konsolide olarak Bütçe Ödeneği–Harcama Durumu– Kullanılabilir Tutar raporlaması yapılır. Modülde, onaylanmış taleplere ait rezerv işlemleri, satın alma siparişi, fatura ya da muhasebe fiş işlemleri doğrudan kullanılabilir bütçe miktarını güncellenir. Gerektiğinde rezerv işlemi iptal edilebilir. Bütçe aşımına, istenen mali kalemlerde izin verilmez. Hesap bazında bütçe kontrolü yapılır, toleranslar tanımlanabilir. Bütçe modülünde istendiğinde gerekli aktarma, tenzil ve ek ödenek işlemleri ile ödenek blokajları yapılır ve buna ait mali bilgi tabloları hazırlanabilir. Belirlenen kıstaslar çerçevesinde, bütçe performans değerlendirmesi yapılır. İşletmenin yıllık faaliyet raporuna ve üç aylık faaliyet sonuçlarının sunumuna temel teşkil edecek veriler ve tablolar hazırlanır.

external
external

Yatırım Yönetimi

Ar-Ge ve Yatırım Planlarınızı kontrol altında tutun.

Yatırım Yönetimi Modülü Sabit Kıymetler modülü ile entegre çalışır. Yatırım Yönetimi Modülünde yatırım bütçeleri, ödenekleri, proje kodları vb. Tanımlanır. Yapılmakta olan yatırımların gerçekleşmesi aşamasında Sabit Kıymetler modülündeki giriş otomatik olarak yapılır. Yatırım Yönetimi modülü yatırım kapsamında faturalandırılan ürünler için faturalandırma ile doğrudan çalışır ve fatura değerlerini alır.Yatırım Yönetim modülü faturalandırılan ürünlerin yatırım bedellerini yatırımların fiili/bütçe/plan karşılaştırmaları doğrudan yapar.Yatırım Yönetimi modülü ile yatırımların gelişmesi, fiili değerleri, bütçe/plan aşımları her aşamada izlenebilmelidir.

Sık Sorulan Sorular

ERP programı seçimi, işletmelerin geleceğini şekillendirecek kritik bir karardır. Öncelikle işletmenin ihtiyaçlarını ve geliştirilmesi gereken alanları doğru şekilde belirlemek ve buna göre tercih yapmak gerekir. Mevcut ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek esneklikte, modüler bir ERP programının seçilmesi önemlidir. Uygulamanın devamlılığı, destek garantisi, yerel koşullara uygunluk, güncel mevzuata uyum gibi özellikler sunan ve lokal pazarı iyi tanıyan bir markanın tercih edilmesi, ERP'den maksimum verim alınmasını sağlayacaktır.
Mikro işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma ERP programı ile iş süreçlerini iyileştirip verimlilik artışı sağlayabilir. Promet Bilişim ERP portföyünde, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış farklı çözümler bulunmaktadır.
Bir işletmenin ölçeği ne olursa olsun, çalışanların farklı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görevlerden herhangi birinin, herhangi bir nedenle aksaması durumunda işletmenin tamamını olumsuz etkileyecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP programı) tüm çalışanların ve tüm görevlerin merkezi bir noktadan ve otomatize edilmiş şekilde yönetilmesini sağlar. Bu sayede işletmedeki tüm kaynaklar ve süreçler etkili şekilde kontrol edilir, insan kaynaklı hatalar ortadan kalkar, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilir.

Bilgi Talebi

Hizmetlerimiz ve programlarımız hakkında bilgi almak için Bilgi Talep Formunu doldurabilirsiniz.